Pasivna enodružinska hiša

slider

Opis projekta

Pasivna enodružinska hiša
Lokacija:   Moravče
Arhitektura: As Strmec d.o.o.

Ogrevanje hiše je zasnovano s toplotno črpalko grelne moči do 5 KW po sistemu zrak/voda. Izmenjava svežega in odpadnega zraka je zagotovljeno z rekuperacijsko napravo Paul, ki je takrat veljala za napravo najboljšim efektivnim izkoristkom po metodi Pasivhaus inštituta (93-94,5% izkoristek toplote iz odpadnega zraka). Razvod prezračevanja je vgrajen v armirano-betonsko ploščo, kar pomeni tudi prihranek pri izvedbi. Po končanju vseh del je bil narejen test zrakotesnosti (Blower Door) pri katerem smo dobili rezultat 0,57 h-l, kar je odličen rezultat za zidani objekt.  Od začetka do vselitve je preteklo dobrih pet mesecev, kar pomeni dodatno zadovoljstvo pri investitorju, ob tem pa je potrebno poudariti, da investitor zaradi hitre gradnje/vselitve nima nobenih težav.

Značilnosti:

V pasivnem standardu grajena enodružinska hiša na slovenskem podeželju, ki po svoji obliki in funkcionalnosti odgovarja ekološkemu in varčnemu načinu bivanja.

Nizkoenergijska hiša

nizkoenergijska_1

Nizkoenergijska hiša

Lokacija:   TrebnjeArhitektura:   Biro TratarNa samotni lokaciji nad Trebnjem je bila zgrajena nizkoenergijska hiša. V sklopu sofinanciranja izgradnje nizkoenergijskih in pasivnih objektov je hiša pridobila tudi sredstva republiškega EKO- sklada.Objekt je bil prvotno zasnovan kot običajna stanovanjska hiša v treh etažeh (K+ P + M). Na željo investitorjev se je po končani 3. gradbeni fazi pričel izvajati v standardu nizkoenergijskega objekta. Tako je bilo potrebno pri nadaljnji gradnji sprejeti vrsto ukrepov za izboljšanje toplotnega ovoja stavbe, zagotavljanja zrakotesnosti objekta kot celote, ter zahtev po uporabi obnovljivih virov energije in kontroliranemu prezračevanju objekta.V tlorisu ima objekt obliko črke L in je dimenzij 11,35 x 7,2 + 7,05 x 7,06 m, delno podkleten, skupne višine do vrha slemena 11,25 m, ter ima dvokapno streho na čelu zaključeno s čopi. Po končani gradnji je bil na objektu izveden tudi t.i “blow – dower” test.  Pokazal je, da stavba ustreza zahtevanim pogojem glede zrakotesnosti oz. nekotrolirani izmenjavi zraka skozi ovoj stavbe. Objekt je ogrevan na toplotno črpalko voda – zemlja in ima vgrajeno ploskovno nizkotemperaturno stropno ogrevanje oz. hlajenje. Objekt ima predviden prostor za izvedbo turške savne oz. manjši wellness prostor ter vrsto komunikacijskih in elektronskih izdelkov, ki naj bi olajšali vsakodnevno bivanje v objektu.Objekt je bil začet in predan svojemu namenu v letu 2010.

Značilnosti

Stanovanjska stavba grajena v nizkoenergijskem standardu.