Storitve

1

gradnja objektov
na ključ

Gradnja imenovana ključ v roke vključuje izvedbo vseh del, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe lahko predvidel ali ne. Tako je na primer mogoče, da predmet gradbene pogodbe s klavzulo »ključ v roke« ni celoten objekt, ampak zgolj posamezne vrste gradbenih del.

V takšnem primeru cena »ključ v roke« obsega vrednost tistih vrst del, za katere je s pogodbo določeno, da bodo izvedene, ne glede na dejansko količino potrebnih del, ki bi jih bilo treba izvesti. Takšna cena ne obsega drugih vrst del, ki s pogodbo niso bile dogovorjene, četudi so ta druga dela potrebna za uporabo celotnega objekta, na katerem se opravljajo pogodbena dela.

2

Trajnostna
gradnja

Trajnostna gradnja predstavlja gradnjo stavb v katerih so zagotovljeni ugodni in zdravi bivalni ter prostorski pogoji in je ekonomsko optimalna skozi celotno življenjsko obdobje stavbe. Trajnostna gradnja je eno najučinkovitejših sredstev za izboljšanje našega življenja in varovanje okolja, ki lahko prispeva k doseganju globalnih trajnostnih ciljev. Trajnostne zgradbe lahko zmanjšujejo ali odpravljajo negativne vplive na okolje z manjšo porabo vode, energije ali naravnih virov.

V številnih primerih lahko tudi pozitivno vplivajo na okolje z ustvarjanjem lastne energije ali povečanjem biotske raznovrstnosti. Prednosti trajnostne gradnje so tako prihranki pri stroških vzdrževanja in višja vrednost nepremičnin.
Predvsem pa tovrstna gradnja prinaša pomembne pozitivne učinke, ki se nanašajo na zdravje in dobro počutje ljudi, ki uporabljajo trajnostne stavbe ali v njih živijo. K temu prispeva tako sodobna in kvalitetna izvedba detajlov kot tudi premišljena uporaba najsodobnejših in trajnostnih materialov.

3

celovito vodenje
projektov

Za vas smo razpoložljivi od ideje do projekta. Skozi celoten investicijski proces vam nudimo strokovno in organizacijsko pomoč, optimizacijo posameznega projekta v smislu pocenitve in hitrejše gradnje. Izbira enega pogodbenega partnerja, ki bo vodil celotno gradnjo objekta je najboljša rešitev predvsem za tiste, ki se zaradi preobilice dela soočajo s pomanjkanjem časa ter bi si radi prihranili nepotrebno koordinacijo in usklajevanje s podizvajalci.

Celotna gradnja na ta način poteka hitreje, finančno natančno predvidena, hkrati pa obstaja manjša možnost, da prihaja do nepotrebnih zapletov, zamud in nepredvidenih stroškov. Nudimo vam tudi pomoč pri pridobivanju nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada.

4

gradbeni
nadzor

Izvajamo nadzor nad gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov skladno z Gradbenim zakonom (GZ).

5

sušenje
objektov

Možnost najema izsuševalnih naprav med gradnjo, pred vselitvijo, po vodnih škodah, pri starejših objektih, adaptacijah, ipd.

6

izvedba Blower
Door testa

Izvajamo teste zrakotesnosti objekta – Blower Door test, ki je pogoj za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev Eko sklada.

Ab iove principium. - "Začnimo z najpomembnejšim."