zaupajte nam svoj dom
Facta loquuntur - "dejanja govorijo."