projekt: Energetska prenova enostanovanjske hiše

lokacija: Novo mesto

Arhitektura: Natalija Zanoški in Darko Plevnik