projekt: Stanovanjsko poslovni objekt

lokacija: Novo mesto

Arhitektura: AS Strmec d.o.o.


Za zakonca iz Novega mesta smo v preteklih dveh letih vodili celoviti inženiring od prodaje obstoječe stanovanjske hiše, nakupa zemljišča, izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, ter kompletne izgradnje novega poslovno stanovanjskega objekta s skupno uporabno površino več kot 400 m2.Na objektu smo izvajali vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, z pričetkom jeseni leta 2010 in zaključkom spomladi leta 2011, kar pomeni da je bil pripravljen za vselitev v 8 mesecih od pričetka gradnje. Ob tem so bile vse konstrukcije posušene v skladu z DIN normami oz. zahtevami po maksimalnem procentu preostale vlage v posamezni konstrukciji, za kar so bile opravljene tudi ustrezne mehanske in elektronske meritve.Razgibana zasnova objekta je tlorisnih dimenzij 10,69 x 17,99 m, višine do vrha slemena 10.75 m ter v kleti grajena z betonskimi bloki, v pritličju in mansardi pa z opečnatim modularnim blokom. Ostrešje je leseno in krito z opečnato kritino. Med kletjo in pritličjem, ter pritličjem in mansardo je armirano betonska medetažna plošča.

Posebnosti:

Celovit inženiring obstoječe stanovanjske hiše.