Prenova poslovnih prostorov

Opis projekta

Prenova poslovnega prostora

Lokacija: Ljubljana

Arhitektura: Nina Vuga

 

Prenova poslovnih prostorov

Opis projekta

<strong>Prenova poslovnih prostorov</strong><strong>

</strong><strong>Lokacija</strong>: Kočevje

<strong>Arhitektura</strong>: Zavarovalnica Sava d.d.

Ta tekst zamenjaš s opisom projekta.

Značilnost:

Ta tekst zanjaš s značilnostjo projekta.

Prenova gostinskega lokala

Opis projekta

Prenova gostinskega lokala

Lokacija: Novo mesto

Arhitektura:  DK Arhitekti d.o.o.

Izvedba lepotnega salona

Opis projekta

Izvedba lepotnega salona

Lokacija: Trebnje

Arhitektura: GI Zakrajšek d.o.o.

 

Prenova gostinskega lokala

Opis projekta

Prenova gostinskega lokala

Lokacija: Novo Mesto

Arhitektura: Artelina, Muhič Mateja s.p.

Značilnost:

Moderna ureditev parkirišč

Opis projekta

Moderna ureditev parkirišč
Lokacija: Novo mesto
Arhitektura: Spina Novo mesto d.o.o.

Značilnost:

Poslovni in stanovanjski objekt

Opis projekta

Poslovni in stanovanjski objekt
Lokacija:   Kostanjevica na Krki
Architektura: DMP Trade d.o.o.

Rekonstrukcija poslovnega objekta v medicinski center

Opis projekta

Rekonstrukcija poslovnega objekta v medicinski center
Lokacija:   Novo mesto
Architektura: SPINA Novo mesto d.o.o.

Poslovni objekt je tlorisnih dimenzij 10,10 x 24,80 m, ima delno vkopano kletno etažo, nad pritličjem pa ravno streho, ki je bila v celoti hidroizolacijsko in toplotnoizolativno obnovljena.

Značilnost:

Nekdanja trgovina zasnovana kot armiranobetonska skeletna konstrukcija pasovnih temeljev, ab stebrov z nosilci in dveh armiranobetonskih plošč se je po temeljiti obnovi spremenila v sodoben medicinski center, ki vsebuje prostore za opravljanje medicine dela, fizioterapije ter splošne zdravstvene ambulante.

Stanovanjsko poslovni objekt

Opis projekta

Stanovanjsko poslovni objektLokacija:   Novo mestoArhitektura:   AS Strmec d.o.o.Za zakonca iz Novega mesta smo v preteklih dveh letih vodili celoviti inženiring od prodaje obstoječe stanovanjske hiše, nakupa zemljišča, izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, ter kompletne izgradnje novega poslovno stanovanjskega objekta s skupno uporabno površino več kot 400 m2.Na objektu smo izvajali vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, z pričetkom jeseni leta 2010 in zaključkom spomladi leta 2011, kar pomeni da je bil pripravljen za vselitev v 8 mesecih od pričetka gradnje. Ob tem so bile vse konstrukcije posušene v skladu z DIN normami oz. zahtevami po maksimalnem procentu preostale vlage v posamezni konstrukciji, za kar so bile opravljene tudi ustrezne mehanske in elektronske meritve.Razgibana zasnova objekta je tlorisnih dimenzij 10,69 x 17,99 m, višine do vrha slemena 10.75 m ter v kleti grajena z betonskimi bloki, v pritličju in mansardi pa z opečnatim modularnim blokom. Ostrešje je leseno in krito z opečnato kritino. Med kletjo in pritličjem, ter pritličjem in mansardo  je armirano betonska medetažna plošča.

Posebnosti:

Celovit inženiring obstoječe stanovanjske hiše.