projekt: Rekonstrukcija poslovnega objekta v medicinski center

lokacija: Novo mesto

Arhitektura: SPINA Novo mesto d.o.o.


Poslovni objekt je tlorisnih dimenzij 10,10 x 24,80 m, ima delno vkopano kletno etažo, nad pritličjem pa ravno streho, ki je bila v celoti hidroizolacijsko in toplotnoizolativno obnovljena.

Značilnost:

Nekdanja trgovina zasnovana kot armiranobetonska skeletna konstrukcija pasovnih temeljev, ab stebrov z nosilci in dveh armiranobetonskih plošč se je po temeljiti obnovi spremenila v sodoben medicinski center, ki vsebuje prostore za opravljanje medicine dela, fizioterapije ter splošne zdravstvene ambulante.