projekt: Izvedba lepotnega salona

lokacija: Trebnje

Arhitektura: GI Zakrajšek d.o.o.