Opis projekta

Obnova enostanovanjske hiše
Lokacija: Trebnje
Arhitektura: AS Invest d.o.o.

Značilnost: