Opis projekta

Obnova enostanovanjske hiše
Lokacija: Novo mesto
Arhitektura: As Invest d.o.o.

Značilnost: