Opis projekta

Moderna ureditev parkirišč
Lokacija: Novo mesto
Arhitektura: Spina Novo mesto d.o.o.

Značilnost: