Opis projekta

Izvedba zunanje ureditve in lope

Lokacija: Novo mesto

Arhitektura: AS Strmec d.o.o.