Opis projekta

Izvedba lepotnega salona

Lokacija: Trebnje

Arhitektura: GI Zakrajšek d.o.o.