Opis projekta

Enostanovanjska hiša
Lokacija:  Ljubljana
Arhitektura: AS Strmec d.o.o.

Značilnost: