za slider_1

Opis projekta

Obnova stanovanjske stavbe
Lokacija:   Novo mesto

Na prizidku so se izvedla vsa gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro instalacije. Obstoječemu objektu se je sanirala in povečala debelina toplotne izolacije, ter izvedla delna sanacija vlažnih, kamnitih kletnih zidov. Na obeh objektih so se vgradila visokokakovostna les/alu okna proizvajalca Internorm, kar je samo še povečalo njuno energetsko varčnost. Ob zaključku se je izvedla še sanacija odvodnjavanja in nova zunanja ureditev, ki je oba objekta celovito zaključila.

Posebnosti

 

Obnova kamnite stanovanjske stavbe in izvedba nizkoenergijskega prizidka, na zahtevnem pobočnem terenu nad reko Krko.