nizkoenergijska_1

Nizkoenergijska hiša

Lokacija:   TrebnjeArhitektura:   Biro TratarNa samotni lokaciji nad Trebnjem je bila zgrajena nizkoenergijska hiša. V sklopu sofinanciranja izgradnje nizkoenergijskih in pasivnih objektov je hiša pridobila tudi sredstva republiškega EKO- sklada.Objekt je bil prvotno zasnovan kot običajna stanovanjska hiša v treh etažeh (K+ P + M). Na željo investitorjev se je po končani 3. gradbeni fazi pričel izvajati v standardu nizkoenergijskega objekta. Tako je bilo potrebno pri nadaljnji gradnji sprejeti vrsto ukrepov za izboljšanje toplotnega ovoja stavbe, zagotavljanja zrakotesnosti objekta kot celote, ter zahtev po uporabi obnovljivih virov energije in kontroliranemu prezračevanju objekta.V tlorisu ima objekt obliko črke L in je dimenzij 11,35 x 7,2 + 7,05 x 7,06 m, delno podkleten, skupne višine do vrha slemena 11,25 m, ter ima dvokapno streho na čelu zaključeno s čopi. Po končani gradnji je bil na objektu izveden tudi t.i “blow – dower” test.  Pokazal je, da stavba ustreza zahtevanim pogojem glede zrakotesnosti oz. nekotrolirani izmenjavi zraka skozi ovoj stavbe. Objekt je ogrevan na toplotno črpalko voda – zemlja in ima vgrajeno ploskovno nizkotemperaturno stropno ogrevanje oz. hlajenje. Objekt ima predviden prostor za izvedbo turške savne oz. manjši wellness prostor ter vrsto komunikacijskih in elektronskih izdelkov, ki naj bi olajšali vsakodnevno bivanje v objektu.Objekt je bil začet in predan svojemu namenu v letu 2010.

Značilnosti

Stanovanjska stavba grajena v nizkoenergijskem standardu.