Opis projekta

Enostanovanjska hiša
Lokacija:  Ljubljana
Arhitektura: ARK Krušec d.o.o.

Značilnost:

www.tadejbernik.com-4672